Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) realizoval v rokoch 2019 – 2020 kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní zamerané na podporu pedagogických zamestnancov vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Obsah sa zameriaval na poskytovanie postupov výroby predmetov, zhotovenie predmetov podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy), podporovanie diskusie a tvorivosti pri riešení úloh technického charakteru. Účastníci získali priamu skúsenosť s reálnymi materiálmi a náradím pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu cez tvorbu vlastných funkčných výrobkov. ŠPÚ pripravoval vzdelávanie v úzkej spolupráci so Střediskem technického vzdelávání při SŠSŘ, Brno – Bosonohy z Českej republiky a s učiteľkami z materských škôl z Prievidze, Trnavy, Popradu a Lučenca, ktoré boli zapojené v projekte „Technické škôlky“. Vzdelávanie ukončilo 116 pedagogických zamestnancov.