Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) získal v roku 2021 oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov materských škôl. V rámci neho poskytuje vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní zamerané na podporu pedagogických zamestnancov, ktorí úspešne ukončili v roku 2019 alebo 2020 aktualizačné vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní. Obsah vzdelávania je zameraný na upevnenie získaných zručností a rozšírenie vlastných kompetencií v rámci inovácií školy a vlastného profesijného rozvoja. V roku 2021 vzdelávanie úspešne ukončilo 43 pedagogických zamestnancov. Títo učitelia a učiteľky môžu byť v danej oblasti potenciálnymi lektormi vlastných programov aktualizačného vzdelávania, ktoré môže poskytovať škola.