Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

Nové zapojené materské školy

Bratislavský kraj

Cirkevná materská škola  Rusovce

Materská škola Milana Marečka, Bratislava – Devínska Nová Ves

Trnavský kraj

Materská škola Merašice

Materská škola Lopašov

Trenčiansky kraj

Základná škola s materskou školu, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom

Žilinský kraj

Materská škola Hrabovo

Banskobystrický kraj

Materská škola Jesenské

Košický kraj

Materská škola Gemerská Poloma

 

Prvé zapojené školy 

Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad

ZŠ s MŠ, Ul. Dobšinského 746/5, Prievidza

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11, Trnava

MŠ, Ul. Partizánska 273/19, Lučenec 

 

Zapojené školy podľa samosprávnych krajov SR 

Bratislavský kraj 

Materská škola, Štúrová 139, Malacky 

Materská škola, Hlavná 49, Nová Dedinka  

Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec 

Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce 

Trnavský kraj 

Základná škola s materskou školou, K. Mahra 11, Trnava 

Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica 

Materská škola – elokované pracovisko Pri potoku, Zápotočná 24, Skalica 

Trenčiansky kraj 

Materská škola, Adamovské Kochanovce 97, Adamovské Kochanovce

Základná škola s materskou školou, Papradno 312, Papradno

Základná škola s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza 

Materská škola J. Halašu, L. Novomestského 11, Trenčín 

Žilinský kraj 

Materská škola, Gaštanová 56, Žilina 

Materská škola Zástranie, Kultúrna ulica 284/11, Žilina 

Materská škola Zádubnie, Ku škôlke 196/11, Žilina 

Materská škola, Jarná 7, Žilina 

Materská škola, Bajzova 9, Žilina 

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 

Materská škola, Petzvalova  8, Žilina 

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina 

Materská škola, Veterná 159, Námestovo 

Banskobystrický kraj 

Základná škola s materskou školou, Partizánska 273/19, Lučenec 

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica  

Materská škola, Nám. SNP 17, Detva 

Prešovský kraj

Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad 

Košický kraj

Materská škola, Kechnec 262, Kechnec