Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Skip to content

Bratislavský kraj
Materská škola, Štúrová 139, Malacky
Materská škola, Hlavná 49, Nová Dedinka
Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Cirkevná materská škola, Gerulatská 4B, Rusovce
Materská škola Milana Marečka 6110/20, Bratislava – Devínska Nová Ves
Trnavský kraj
Základná škola s materskou školou, K. Mahra 11, Trnava
Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica
Materská škola – elokované pracovisko Pri potoku, Zápotočná 24, Skalica
Materská škola  Merašice 2, Merašice
Materská škola Lopašov 39, Lopašov
Trenčiansky kraj
Materská škola, Adamovské Kochanovce 97, Adamovské Kochanovce
Základná škola s materskou školou, Papradno 312, Papradno
Základná škola s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza
Materská škola J. Halašu, L. Novomestského 11, Trenčín
Základná škola s materskou školu, Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom
Žilinský kraj
Materská škola, Gaštanová 56, Žilina
Materská škola Zástranie, Kultúrna ulica 284/11, Žilina
Materská škola Zádubnie, Ku škôlke 196/11, Žilina
Materská škola, Jarná 7, Žilina
Materská škola, Bajzova 9, Žilina
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
Materská škola, Petzvalova  8, Žilina
Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina
Materská škola, Veterná 159, Námestovo
Materská škola Hrabovská cesta, Ružomberok
Banskobystrický kraj
Základná škola s materskou školou, Partizánska 273/19, Lučenec
Základná škola s materskou školou, Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica
Materská škola, Nám. SNP 17, Detva 
Materská škola, Školská 295,  Jesenské
Prešovský kraj
Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad
Košický kraj
Materská škola, Kechnec 262, Kechnec
Materská škola, Ulica 9. mája 511/20,  Gemerská Poloma